Kiwen Kon

From Playdate Community Wiki
Jump to: navigation, search
Kiwen Kon
Kiwen Kon logo
Release Date: 2022-05-08
Developers: billsmugs
Download: itch.io
Size: 61KB

ike la, sina li moli! 👻

pona la, sina kepeken kiwen kon la, sina ken kama e moli ala!

ike la, kiwen kon li pakala...